Tagjaink 2011. évi publikációs listája

Ezen az oldalon tagtársaink 2011. évi publikációs tevékenységét szeretnénk bemutatni. A listát a családnév kezdőbetűinek sorrendje alapján rendezzük. A pontos instrukciókat hamarosan a társaság levelezőlistájára e-mailben elküldjük, később, a honlapon is feltüntetjük. Az adatok feltöltés alatt vannak.


Stojanova
A. M., György Z., László Z. (2011): A New Seed Beetle Species to the Bulgarian Fauna: Bruchidius siliquastri, Delobel (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) - Ecologia Balcanica 3:  117-119 

Stojanova A. M., György Z. (2011): Checklist of the Bulgarian Bruchinae (Coleoptera: Chrysomelidae) – ZooNotes 25: 1-7

Kocs I., Podlussány A., Tallósi B., Kutasi Cs., Rozner I. & Ádám L. (2011): Adatok a Csukás-hegység bogárfaunájához. (Coleoptera) – Acta Siculica 2011: 111-117.
Makranczy, Gy. (2011): On the identity of Bledius paradoxus(Staphylinidae) [short note]. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51(1): 144.

Makranczy, Gy. (2011): Four new Neotropical species of Anotylus with an interesting sexual dimorphism (Coleoptera, Staphylinidae: Oxytelinae). – Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici 103: 43–64.

Schülke, M. & Makranczy, Gy. (2011): Gattung Ochthephilus, Gattung Thinobius; p. 266-271 and 272-282. – In: Assing, V. & M. Schülke (eds.): Freude-Harde-Lohse-Klausnitzer - Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. - Heidelberg and Berlin:
Spektrum Akademischer Verlag, I-XII, 1-560.

Muskovits J. és György Z. (2011): Magyarország hangyadarazsai (Velvet ants of Hungary) – Natura Somogyiensis 18., 198 pp.

Merkl, O., Szél, Gy. & Tallósi, B. (2011): Adatok a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” Natura 2000 terület bogárfaunájához (Coleoptera). – Természetvédelem és kutatás a Duna–Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6 (2011), pp. 139-199.

Szél, Gy. & Kutasi, Cs. (2011): Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera). (Coleopterological investigations in the vicinity of Csévharaszt and Vasad (Hungary). – Természetvédelem és kutatás a Duna–Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6 (2011), pp. 303-351.

Szél, Gy. (2011): Pajzs és búvóhely. A fatörzs. [Shield and hiding-place. The trunk.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Settenkedő ködök, fagyok. Útravaló a tudás birodalmából. A természet fortélyai 3. [Sneaking appearance of frosts. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 3.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 151–156.

Szél, Gy. (2011): Csalóka látszatok. A szelídgesztenye és társbérlői. [The chestnut and its inquilines.] – In: DOSZTÁNYI, I. (ed.): Settenkedő ködök, fagyok. Útravaló a tudás birodalmából. A természet fortélyai 3. [Sneaking appearance of frosts. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 3.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 207–214.